Følgende vilkår er gældende ved bud og køb hos Topauktioner.  • § 1 "Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er og forefindes. For mål, vægt og deslige indestås ikke. Salget sker uden ethvert ansvar for den eller de rekvirerende politikredse, Auktionslederen og/eller Topauktioner."
  • § 2 "Det solgte skal afhentes samme dag inden auktionens slutning , og henligger fra hammerslaget for køberens regning og risiko. Hvad der ikke hentes til ovennævnte tid, eller ikke rettidigt betales, kan uden varsel påny bortsælges enten under hånden eller ved auktion for første købers regning, og denne er da pligtig at tilsvare de herved forårsagede omkostninger og tab uden at have krav på muligt overskud."
  • § 3 "Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. De, der indestår som kautionister for andre, hæfter som selvskyldnerkautionister."
  • § 4 "Mindste buds og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. Opstår der, efter hammerslag er givet, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller såfremt flere byder samtidig, foretages nyt opråb."
  • § 5 "Ejendomsretten over det solgte overgår først til køberen, når købesummen med eventuelle renter og omkostninger er fuldt erlagt."
  • § 6 "Budsummen tillægges ikke moms, idet alle varer er brugte. Auktionsomkostningerne, herunder salær samt moms heraf, udgør 24% af budsummen og betales sammen med budsummen umiddelbart efter hammerslaget. Eventuelle andre afgifter af budsummen til det offentlige, CopyDan eller andre betales kontant og skadesløst til undertegnede.
  • § 7 Kommissionsbud modtages kun på auktionsdagen ved eftersynet.
  • § 8 "Tillægsvilkår forbeholdes."

Kim Egegaard, auktionsleder.