Hittegods- & kosterauktion

kalenderen kan du se, hvornår kommende Kosterauktioner og Hittegodsauktioner afholdes, og under auktionsvilkår

kan du se de nærmere vilkår for auktionens afholdelse.